Welkom bij Coachzorg.

U wilt thuis blijven wonen zoals u gewend bent, ook nu u meer zorg en aandacht nodig hebt.

  • of u nu jong of oud bent
  • of u nu voor korte of langere tijd zorg of begeleiding wenst.
  • of u nu thuis bent of op uw vakantieadres
  • met de financiering die u kiest (AWBZ, eigen middelen, PGB of een combinatie van deze drie.)

Coachzorg biedt verpleging/ verzorging/ begeleiding/ coaching/gezelschap.
Ruime ervaring in stervensbegeleiding, ouderenzorg, intensieve kinderverpleging.

Uw huis blijft uw thuis, met respect voor uw eigen levenswijze.
U wilt goede zorg waarbij aandacht, veiligheid, uw privacy, rust en gezelligheid heel normaal is.
Met coachzorg haalt u klassenverpeging in huis
Dit haalt voor u en uw naasten zorg uit handen.

Verder is Coachzorg gespecialiseerd in gezondheid en dagelijkse levensvraagstukken.
Het ervaren van een toenemende druk in werk en privé leidt gemakkelijk tot een gevoel van onbehagen en/of disfunctioneren.
Langdurige stress kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
Coachzorg ondersteunt U graag bij vragen en doelstellingen op het gebied van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten? Kijk binnenkort verder op deze website of bel ( 06 38190942 ) voor meer informatie. Wij willen u graag helpen.
Aan deze website wordt gewerkt.

U wilt zorggaranties.
Coachzorg heeft een samenwerkingsverband met 3 BIG geregistreerde Zorgprofessionals, om continuïteit van zorg te garanderen,
met ervaring in
o palliatieve en terminale zorg
o de ouderenzorg
o kinderzorg
o specialistische zorg; van wondzorg tot beademing.
o Dementiezorg

Zorgprofessionals zijn gekwalificeerde zelfstandige verpleegkundigen in de zorg.
Voor u betekent dit: veel tijd, aandacht en zorg op maat, met vaste verzorgers, en dus vertrouwde gezichten.
Dit creëert rust en veiligheid zodat u, uw partner of uw familielid zich prettig voelt in zijn eigen woonomgeving.

Wij zijn allen gecertificeerde verpleegkundigen die voldoen aan het KIWA keurmerk.
Het VGZ Zorgkantoor, in samenwerking met WVS, heeft vijftien zelfstandige ondernemers in de zorg uitgekozen om in 2012, als pilot, AWBZ Thuiszorg te geven in Tilburg en omstreken. Vijf van deze zelfstandige ondernemers zijn aangesloten bij de coöperatie "De ZorgProfessional" (www.dezorgprofessional.nl) en zij hebben samen Oisterwijk e.o. gekozen om daar hun Thuiszorg samenwerkingsverband op te zetten.
Wij doen graag dat stapje extra wat voor u belangrijk is.